Співпраця

Співпраця

Зростання потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та політичні реалії вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою.
Говорячи про значення вивчення іноземної мови, ми маємо на увазі, що вивчення будь-якої мови взагалі сприяє значною мірою всебічному розвитку особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування, відкриває доступ до скарбниці людської мудрості і життєвого досвіду, прискорюючи, таким чином, прогрес усього суспільства.

21 століття - вік застосування досягнень найефективніших педагогічних технологій. Тому характерною ознакою освіти став інноваційний напрям діяльності. До такого інноваційного напряму у вивченні іноземних мов можна віднести співпрацю викладачів іноземних мов з вчителями-іноземцами.

Саме цей метод діяльності забезпечує ефективне поєднання мотивації і можливості для розмовної практики. Таке викладання мови звертає чималу увагу на підготовку учнів до використання мови в реальних життєвих ситуаціях за допомогою створення на уроках якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення учнів до участі в них.

У процесі викладання іноземної мови у співпраці з носіями мови передбачається подальший розвиток в учнів мовленнєвих здібностей: фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації, логічного викладення власних думок а також готовності вступати в іншомовне спілкування.
Спілкуючись з носіями мови, учні отримують певні країнознавчі (з історії, географії, економіки, державного устрою та культури країни) та лінгвокраїнознавчі (особливості мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування) знання.

Під час розмовної практики зазвичай використовуються теми, які відповідають віковим інтересам учнів і мають особистісну спрямованість.

Як результат співпраці викладачів іноземних мов з вчителями-іноземцями можна відзначити збільшення інтересу в учнів до вивчення іноземної мови, збільшення обсягу інформації про країни, мова яких вивчається, а головніше, подолання мовного бар'єру.